مرواریدهای زیبا. جلوه‌ای آیینه مانند. پاشنه‌ای تراشیده‌ شده. این جنبه‌های پرظرافت موجود در طراح‌های SS17 است که این طراح را از بقیه متمایز می‌سازد.

کفش راحتی دارای پاشنه‌های مرواریدی از نوع Casati و از جنس چرم ، طراحی شده توسط نیکولاس کروود.

این کفش را می‌توانید از اینجا خریداری کنید.

کفش دارای پاشنه‌های مرواریدی از نوع Casati و از جنس دربی ، طراحی شده توسط نیکولاس کروود.

این کفش را می‌توانید از اینجا خریداری کنید.

سندل دارای پاشنه‌های مرواریدی از نوع Penelope و از جنس چرم جیر طراحی شده توسط نیکولاس کروود.

این کفش را می‌توانید از اینجا خریداری کنید.