×

تحویل ۱۲-۱۴ روز

 

لوکس لندن سرویس تحویل درب خانه را ارائه می دهد: تمام محصولات از انگلستان به آدرس خانه شما در ایران حمل می شوند.

لوکس لندن قصد دارد تمامی موارد را طی 12 تا 14 روز کاری ارائه کند.
زمانی که بسته با شماره تأیید و ردیابی ارسال می شود، یک ایمیل دریافت خواهید کرد. کد ردیابی برای راحتی مشتری فراهم شده و به شما امکان می دهد تا از پیشرفت ارسال بسته در اینترنت و در وب سایت Aramex آگاه شوید. برای انجام این کار، لطفا دستورالعمل های ایمیل تأیید را دنبال کنید.

تمامی بسته های مشتری بیمه می شوند و بعید است که بسته ای خسارت یا آسیب دیده باشد، در این گونه موارد جایگزینی اقلام بدون هزینه برای شما صورت می گیرد.

لطفا در طول دوره های شلوغ و پر ترافیک توجه کنید، تحویل ممکن است تا 48 ساعت به تاخیر بیافتد.

اطلاعات گمرک >

Go Top
سایت خرید محصولات لوکس
:تماس با مشاورین خرید